Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Uygulanan şeker kotası şeker pancarı üreticisine zarar veriyor mu?

Şeker kotası uygulaması ile şeker pancarı ekim alanları %3, üretilen pancar %41 ve dekar başına pancar verimi %37 artış göstermiştir. Artışlardan da net olarak anlaşıldığı üzere kota uygulaması sonucunda pancar ekim alanı, pancar üretimi ve tarla veriminde herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi, ciddi artışlar gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan yıllık satış rakamlarının istisnasız her yıl belirlenen kota rakamının altında kalması, yani talebin kesintisiz karşılanması, fiili olarak pancar şekeri arzına herhangi bir kısıtlama getirilmediğini teyit etmektedir.