Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Türkiye’de şeker üretiminde neden kota uygulaması vardır?

Türkiye’nin iklim şartları şeker kamışı üretimine uygun olmadığından, şeker pancarı üretilmektedir. Pancar şekerinin, ihraç pazarlarında kamış şekeri ile maliyet açısından rekabet şansı bulunmaması nedeniyle, dünyada olduğu gibi ülkemizde de pancar şekerinin ticaret amacıyla değil, sadece kendine yeterlilik ilkesi çerçevesinde üretilmesi hedeflenmiştir.

4634 sayılı Şeker Kanunu ile yerli ham madde (pancar, mısır) kullanarak yurt içi talebi karşılayacak kadar üretim yapılmasını sağlamak; glukoz – fruktoz ve fruktoz – glukoz içerikli mısır şekerlerinin arzının artışını, kota uygulamasıyla kısıtlayarak özelleştirme öncesi kamuya ait pancar şekeri fabrikalarını cazip hale getirmek; arz-talep dengesinde sürdürülebilir bir model oluşturarak kamuya ait fabrikaların özelleştirilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe girmiştir.