Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Türkiye’de mısır şekeri üretmek üzere mısır ithalatı yapılıyor mu?

28.06.2002 tarih ve 24799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ham Madde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği”ne göre mısır şekeri üretiminde kullanılacak ham maddenin yurt içinden temin edilmesi mecburiyeti vardır. Dolayısıyla mısır şekeri üretiminde ithal mısır kullanımı söz konusu değildir.