Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Tatlılık nedir?

 

 

Tatlı, hoşa giden bir tat; tatlılık ise tatlı bir gıdadan aldığımız haz ve hoşnutluktur. Tatlılıktan alınan hazzın, kişilerin seçtikleri gıda ya da içecekler üzerinde etkili bir rolü vardır.

Sakkaroz genellikle diğer tatlandırıcıların kıyaslandığı referans maddesi olarak kabul edilir. Kıyaslamaları yaparken kullanılan en yaygı ölçüm “göreceli tatlılık”tır. Bu, eşit tatlılık yoğunluğuna sahip olduğu gözlenen tatlandırıcı çözeltilerinin konsantrasyonlarının oranı olarak tanımlanır. Sakkaroz için belirlenen tatlılık seviyesi 100’dür. Fruktozun tatlılığı 180, glukozun tatlılığı ise 70 birimdir.