Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Kota uygulaması mısır şekeri üretimini sınırlandırmakta mıdır?

 

Kota uygulamasına mısır şekeri açısından bakıldığında, Kanun’da hedeflendiği gibi arzın sınırlandırıldığı net olarak görülmektedir. Kota başlamadan önceki son yıl (2001/2002) 461 bin ton olan satış rakamları, 2002/2003 döneminde 353 bin tona düşmüş ve 2009/2010 yılında 406 bin ton ile en üst seviyeye çıkmış fakat 2001/2002 yılına göre %12 azalış göstermiştir.