Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

İzoglukoz nedir?

Kuru halde ağırlık itibarıyla en az %10 fruktoz ihtiva eden, glukoz veya polimerlerinden elde edilen üründür.