Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

İnvert şeker çözeltisi nedir?

Hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmiş ve invert şeker kısmı fazla olan sulu sakkaroz çözeltisidir.