Duyurular
  • Koçan dergisi 6. sayı yayında!

İnvert şeker çözeltisi nedir?

Hidroliz yöntemi ile kısmen indirgenmiş ve invert şeker kısmı fazla olan sulu sakkaroz çözeltisidir.