Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

İndirgen şeker nedir?

Glukoz ve fruktoz gibi basit şekerlerin yapısında içerdiği bir kimyasal grup, kimyasal bir reaksiyonla analizlendiğinde bakır iyonlarını indirger. Bu tür şekerlere indirgen şeker denir. Sakkarozda bu kimyasal grup serbest olmadığı için indirgen değildir. Oysa maltozun diğer glukoz biriminin bu kimyasal grubu serbest olduğu için indirgen özelliktedir. Glukoz, fruktoz ve laktoz (süt şekeri) indirgen özellikte olduğu için fırıncılık ürünlerinde istenilen renk oluşumunu sağlar.