Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Dekstroz eş değeri nedir?

Nişastanın dönüşüm derecesi “Dekstroz Eş Değeri (DE)” ile ölçülür. Bu terim, glukoz şurubunun her 100 g kuru maddesindeki anhidrit D-glukozun gram olarak miktarı ile ifade edilen indirgen şekerlerin toplamıdır. Nişastanın hidroliz olma derecesi son ürünün kompozisyonunu belirler. Nişastanın tamamen hidroliz olması sonucu dekstroz oluşur.