Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

SSS

Çok sayıda glukozdan oluşmuş bir polisakkarit ve bitkilerde granül formunda bulunan bir karbonhidrattır. Nişasta içindeki glukoz molekülleri düz (amiloz) veya dallı zincir (amilopektin) halinde bağlanmışlardır. Nişasta granülleri; bitkilerin tohum (mısır, buğday, pirinç vb.), yumru (patates) ve köklerinde (tapyoka) katı halde bulunur. Bitkinin karbonhidrat sentezi sonucu ortaya çıkan nişasta, bitkinin temel içeriğini ve enerji kaynağını teşkil eder.

Nişasta, doğanın başlıca yenilenebilir kaynaklarından ve aynı zamanda gıda ve endüstriyel ekonominin ana dayanaklarından biridir ve başta gıda sektörü olmak üzere pek çok endüstride ham madde olarak kullanılır.