Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Adana Aflatoksin Paneli


panelres1“Mısırda Aflatoksin Oluşumunu Etkileyen Faktörler ve Tarafların Sorumlulukları” Paneli.

Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD) sosyal sorumluluk kapsamında çiftçilere, tüccarlara ve depoculara yönelik seminer ve paneller aracılığı ile mısırın hasat aşamasından sonra, uygun nakliye ve depolama koşullarının sağlanamaması sonucunda mısır tanelerinde oluşan kırıklarla ortaya çıkan aflatoksinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda tüm yurt geneline yayılması hedeflenen bir çalışma programlayan NÜD, çalışmanın ilk ayağını Adana’da gerçekleştirerek; 3 Mayıs 2010’da, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Adana Çiftçiler Birliği ve Ceyhan Ziraat Odası tarafından desteklenen “Mısırda Aflatoksin Oluşumunu Etkileyen Faktörler ve Tarafların Sorumlulukları” Paneli’ni düzenledi.

Panel’e NÜD Başkanı Rint Akyüz’ün yanı sıra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) Müsteşar Yardımcısı – TMO Genel Müdür Vekili Mesut Köse, Çukurova Üniversitesi’nden Dr. Işıl Var, TÜBİTAK MAM’dan Dr. Ferda Seyhan, TMO Şube Müdürü Selim Tahan, TKB Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Dr. Betül Vazgeçer ve Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan katıldı. Panel’in oturum başkanlığını ise Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Behçet Homurlu yaptı.

Panel’in açış konuşmasını yapan NÜD Başkanı Rint Akyüz, “Nişasta ve glikoz üretiminin ana ham maddesi olan mısır üretimi, 1950’li yıllarda en fazla Karadeniz ve Marmara Bölgeleri’nde yapılırken, son yıllarda Akdeniz Bölgesi özellikle Adana iliyle ön plana çıkıyor. Tüm Türkiye genelinde buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer alan mısır üretimi, yaklaşık 500-550 bin hektar alanda yapılmakta ve 4 milyon ton mısır elde edilmekte. Ülkemiz toplam mısır ekim alanlarının %20’sine sahip olan Adana, aynı zamanda üretimin de %26’sını karşılamakta. Bu nedenle projeye Adana’dan başlamak öncelikliydi.” dedi. NÜD olarak, mısırda da ortaya çıkabilen bu olumsuz durumu en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydeden Akyüz, hem sağlık hem de ekonomi açısından sıfır risk hedeflediklerini belirtti. Bu amaçla çiftçilere bilgi verilen Panel’de, “Sıfır riske nasıl ulaşabiliriz?” sorusuna cevap arandı.

Fındık, yer fıstığı, Antep fıstığı gibi sert kabuklu yağlı-kuru meyvelerde, kuru incir, kuru üzüm gibi bazı kuru yemişlerde, çiğit gibi bazı yağlı tohumlarda, tahıllarda, kırmızıbiber, karabiber, Hindistan cevizi gibi baharatlarda ve bunların yanı sıra süt, peynir, sakatat gibi bazı hayvansal ürünlerde gerekli koruyucu tedbirler alınmazsa aflatoksin ortaya çıkıyor.

Panel Değerlendirme Raporu