Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Sosyal Sorumluluk

9Sektörümüzün ana girdisi olan mısırın ekim alanları ülkemiz genelinde büyümektedir. Yeni ekim alanları ile birlikte her geçen gün geçimini mısırdan sağlayan çiftçi sayısı da artmaktadır.

Mısırın ekiminden hasadına, depolanmasına kadar geçen süreçte çiftçiye rehberlik etmek; çiftçimizin emeğinin zayi olmaması, gelir kaybına uğramaması ve ürünün değerinin düşmemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Buradan hareketle, mısır hasadı sırasında ürünün kalitesinden birinci derecede sorumlu olan biçerdöver operatörlerinin eğitimi ve bilinçlendirilmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD) olarak bu gerekliliği karşılamayı sosyal sorumluluk anlayışımızın bir parçası olarak görmekteyiz ve mısır ekiminin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Odaları iş birliği ile biçerdöver operatörlerinin sertifikalandırılmasına yönelik eğitimler düzenlemekteyiz. Ayrıca hasat aşamasından sonra, uygun nakliye ve depolama koşullarının sağlanamaması sonucunda mısır tanelerinde oluşan kırıklar nedeni ile ortaya çıkan aflatoksinin önüne geçme amacı ile de çiftçilere, tüccarlara ve depoculara yönelik seminer ve paneller gerçekleştirmekteyiz.