Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Dünyada Şeker

Dünyada Şeker

 Dünyada şeker üç temel tarım ürününden üretilmektedir:

  • Şeker Kamışı
  • Şeker Pancarı
  • Mısır

Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şeker olan sakarozun yaklaşık %78’i kamıştan, %22’si pancardan üretilmektedir.

Mısır şekeri de katıldığında dünya şeker üretiminin yaklaşık %71’i kamıştan, %20’si pancardan, %8’i de mısırdan sağlanmaktadır.

Kamış, pancar ve mısırdan elde edilen şekerler arasında kalite bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak sadece tropik ve alt tropik bölgelerde yetiştirilebilen kamışın şeker verimi pancara göre 2-4 kat fazla olduğundan kamış şekeri maliyeti çok daha düşük olmakta, dünya şeker borsa fiyatlarını kamış şekeri belirlemektedir.

Tablo 1: Üretim kaynaklarına göre dünya büyük ölçekli şeker üretimi yapan ülkeler

Ülkeler Kamış Pancar Mısır
Avrupa X X
Ukrayna X X
ABD X X
Japonya X X X
Çin X X X
Brezilya X X
Meksika X X
Hindistan X
Tayland X X

Kaynak: Şeker Kurumu 2012 Faaliyet Raporu

Şeker kamışının yetişmediği coğrafyalarda şeker üretimi pancar ve mısır kullanılarak yapılmaktadır.

Tablo 2: Dünya Şeker Üretimi (Bin ton)

Türü Miktarı Oranı
Kamış 121,000 71.6 %
Pancar  34,000 20.1 %
Mısır     14,000 8.3  %
Toplam  169,000

Kaynak:  ISO World Sugar Balances 2010

LMC Sugar&Sweeteners Report 2010

Dünya üretim ortalamasında kullanım alanlarına göre 2 birim pancar şekerine karşılık, yaklaşık 1 birim mısır şekeri üretilmektedir.

Türkiye şeker dinamiklerini anlamak için öncelikle ABD ve AB pazarlarını detaylı incelemekte fayda vardır.