Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

ABD’de Şeker

ABD’de Şeker

ABD’de şeker serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde arz ve talep dengesine göre kamış, pancar ve mısırdan üretilmektedir.

Tablo 3: ABD Pazarında Tüketilen Şeker Türleri (Bin ton)

Türü Miktarı Oran
Kamış Şekeri 6,011*¹ 32 %
Pancar Şekeri 4,918 26 %
Mısır     7,765*² 42 %
Toplam  18,694*³

Kaynak: USDA (sugar) F.O. Licht’s Sugar&Sweeteners report

*¹ Kamış şekerinin yaklaşık 3,000 tonu ithal edilmektedir.

*² Mısır şekerinin yaklaşık 1/4’ü %42 fruktoz, 3/4’ü ise %55 fruktoz içermektedir.

*³ Toplam şeker rakamına, yaklaşık 3,700 ton glukoz üretim rakamı dâhil değildir.

ABD’de içecek sektörü yıllık 5,800 bin ton şeker ihtiyacının %94’ünü mısırdan üretilen şekerden karşılarken, geriye kalan %6 kamış ve pancar şekerinden oluşmaktadır.

ABD’de içecek sektörünün şeker ihtiyacı, toplam şeker tüketiminin yaklaşık %31’ini oluşturmaktadır.

ABD’de her üç şeker çeşidinin kullanımı ve tüketimi ile ilgili herhangi bir sınırlama ya da kota uygulaması bulunmamaktadır.