Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Yaygın Çeşitleri

yaygın çeşitleriÜlkemizde 1984 yılında tohumluk üretiminde özel sektör kuruluşlarının faaliyetine izin verilmesi ve 1987 yılında tohumluk dağıtımında devlet tekelinin kaldırılması ile tohumculuk teknolojisinde hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Günümüzde yerli ve yabancı çok sayıdaki firma tarafından, yüzlerce hibrit mısır çeşidi üretilerek piyasaya sunulmaktadır. Çeşit sayısının çokluğu, mısır üreticilerine seçim zorluğu yaratmaktadır. Farklı bölgelerdeki tüm üreticiler için en uygun olarak tanımlanabilecek tek bir çeşit söz konusu değildir. Her üretici kendi koşullarına uyan en iyi çeşidi seçmek durumundadır. Çeşit seçiminde olgunlaşma süresi; koçan özelliği; hastalık ve zararlılara, soğuk ve sıcağa dayanıklılık; ekim sıklığına tepki ve verim gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Mısır çeşitleri, her biri içinde farklı tipleri içeren, yedi grup (çeşitler grubu) altında toplanır. Bunlar aşağıda gösterilmiştir:

Botanik Adı İngilizce Adı Türkçe Adı
Zea mays indentata Sturt. Dent corn At dişi mısır
Zea mays indurata Sturt. Flint corn Sert mısır
Zea mays amylaceae Sturt. Flour corn Unlu mısır
Zea mays sacharata Sturt. Sweet corn Şeker mısır
Zea mays everta Sturt. Pop corn Cin mısır
Zea mays ceratina Kulesch. Waxy corn Mumlu mısır
Zea mays tunicata Sturt. Pop corn Kavuzlu mısır