Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Etanol

etanolArabaların mısırdan elde edilecek etanol ile çalıştırılabileceğini ilk kez Henry Ford öne sürmüştür. Ancak etanolun Amerikan yakıt temininde öneme sahip olması, 70’li yıllardaki petrol kıtlığı ve 80’li yılların çevresel problemlerinden önce söz konusu olmamıştır. Etanol, mısır nişastasından üretilen şekerlerin fermantasyonuyla yapılmaktadır. Mısır işleyen birçok fabrika, sermaye ve üretim maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmak için hem etanol hem de nişasta ve tatlandırıcı gibi diğer mısır ürünlerini üretmektedir. Mısır işleyenler, etanol yaparken aynı zamanda mısır yağı ve mısır gluten yemi gibi değerli yan ürünleri de üretmektedir. %10 oranında benzinle harmanlanan etanol ya da etanolden elde edilen etil tersiyer bütil eter formundaki etanol, taşıt eksoz gazlarının karbon monoksit seviyesini, ozon kirlenmesini ve sera gazı emisyonunu düşürmede etkilidir.