Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Biyoürünler

Biyoürünler terimi; doğal, yenilenebilir ham maddelerden elde edilen ve yenilenebilir olmayan kaynaklardan veya kimyasal sentezle yapılan ürünlerin yerini tutan, geniş çeşitlilikteki rafine mısır ürünlerini tanımlamaktadır. Mısırdan elde edilen glikozun fermantasyonu; vitamin, organik asit, aminoasit ve gıda gamları gibi biyoürünlerin çoğalmasına yardımcı olmuştur. Mısırdan elde edilen sitrik ve laktik asit, yüzlerce gıda ve endüstriyel üründe bulunabilir. Gıdalara ve şekerlemelere ekşi ve mayhoş tat sağladıkları gibi, pH kontrolüne yardım ederler ve aynı zamanda tek başlarına daha ileri ürünlerin ham maddesi de olabilirler. Mısırdan elde edilen aminoasitler hayvan beslenme sistemlerinde can alıcı bir halkadır. Birçok tahıl yeminde kümes hayvanlarının optimal beslenmesi için gereken miktarda lizin bulunmaz. Hayvan yemlerine ilave olarak kullanılmak üzere, mısır kaynaklı ekonomik lizin, dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

biyoürünlerYem katkıları için kullanılan treonin ve triptofan da mısır kaynaklıdır. İnsan beslenmesinde son derecede önemli olan C ve E vitamini takviyeleri, kimyasal senteze dayalı eski üretim sistemlerinin yerine geçecek bir şekilde artık mısırdan elde edilmektedir. Yaygın gıda katkı maddeleri olan monosodyum glutamat ve ksantan gam dâhi artık glikoz ham maddesinin fermantasyonuyla üretilmektedir. Biyoürünler kategorisinde yakın zamanda gelişim gösteren biyopolimerler, gelecek vadeden bir alandır. Polilaktik asit (PLA), polihidroksialkanoatlar (PHAlar) ve 1,3 propanediol (Bio-PDO) gibi mısıra dayalı polimerler, yüksek performanslı ve petrolden elde edilen materyallere biyoindirgenebilir alternatiflerdir. Biyoindirgenebilir ve enerji randımanlı kapak, kupa, kâğıt kaplamaları, kumaş, halı ve diğer ürünler günümüzde mısır bazlı biyopolimerlerin kullanıldığı diğer ürünlerdir.