Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Siklodekstrinler

dekstrinSiklodekstrinler, nişastaya uygulanan enzimatik işlemler sonucu elde edilirler ve fiziksel şekilleri içi boş koni şeklindedir. Bu iç boşlukları sayesinde vitaminler, aroma maddeleri, koku bileşikleri ve ilaçların enkapsülasyonunu sağlayarak çeşitli eczalık ürünlerinin, besinsel olarak zenginleştirilmiş gıda ve içeceklerin üretilmesini sağlar.
Ayrıca siklodekstrinler yumurtadan ve sütten kolesterolün uzaklaştırılmasında da kullanılabilir.