Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Şurup Dönüşümü

şurup dönüşümüSu içinde süspanse halde bulunan sıvılaştırılmış nişasta, asit ve/veya enzim varlığında düşük glukozlu çözeltiye dönüştürülür. Diğer enzimlerle muamele ile dönüştürme işlemi devam eder. Üreticiler, proses boyunca farklı ihtiyaçları karşılayan şuruplar için doğru maltoz ve glukoz karışımını üretmek üzere asit ve enzim aktivitelerini istenen önemli noktalarda durdurabilirler. Bazı şuruplarda düşük/orta tatlılıkta şurup üretimi için nişastanın şekerlere dönüştürülmesi işlemi erken bir aşamada durdurulur. Diğer şurupların üretiminde nişastanın tamamen glukoza dönüşmesine izin verilir. Şurubun saflaştırılması; filtreler, santrifüjler, iyon değiştirici kolonlar ve fazla suyun buharlaştırılmasıyla gerçekleştirilir. Şuruplar işlenmeden, saf glukoza kristalize edilerek veya daha ileri bir işlemle yüksek fruktozlu mısır şurubu yapılarak satılır.