Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Proses

Mısır işleyicileri, mısırdan çok sayıda ve katma değeri yüksek ürünler üretmek için mısırı bileşenlerine ayırma işlemini 150 yılı aşkın bir sürede mükemmelleştirdiler. Mısır yaş öğütme işlemi, mısırı dört temel bileşenine ayırır: Nişasta, embriyo, lif ve protein. Prosesi tamamlamak için 5 ana basamak söz konusudur. Birincisi gelen mısırın kontrolü ve temizlenmesidir. İkinci adım, 30 ila 40 saat boyunca nişasta ve protein bağlarının kırılması için uygulanan 52°C’deki sıcak su ile ıslatma (maserasyon) basamağıdır. Diğer basamak ise tanenin geri kalanının kabaca öğütülerek embriyonun kırılması işlemidir. Lif, nişasta ve protein içeren partiküllü sıvı kısmın ince öğütülmesi ve elenmesiyle lif, nişasta ve proteinden ayrılır. Ardından, kalan partiküllü sıvıdaki nişasta, hidrosiklonlarda ayrılır. Sonrasında ise nişasta şuruplara dönüştürülebilir veya fermente edilerek birçok farklı ürün elde edilebilir.