Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Mısır ve Ürünleri

Mısır ülkemizde yılda iki kez hasadı yapılabilen, birçok sektörde kullanım alanı bulması nedeniyle yüksek katma değere sahip önemli bir tarım ürünüdür. Temel olarak kabuk, protein, nişasta ve öz kısımlarından oluşan mısır tanesinin tüm bu bölümleri, hatta tanelerinden ayrılmış mısır koçanı bile çeşitli endüstrilerde değerlendirilmektedir.

Günümüzde üretimi 6 milyon tonu geçen mısırın önemli bölümü Çukurova civarında olmak üzere Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden elde edilmektedir. Ege Bölgesi ve Marmara’nın doğu kesimleri bu bölgeleri takip etmektedir.

Mısır ve mısırdan elde edilen ürünlerin gıda ve yem dışında kullanıldığı farklı alanlardan bazıları şunlardır: Antibiyotikler, aspirin ve diğer ilaçlar, otomotiv sektörü, kağıt ve tutkal sanayii, boya ve cila sanayii, alkol üretimi, tekstil sektörü, dericilik, traş kremleri, diş macunları, sabun ve temizlik malzemeleri. Gıdadan hayvancılığa, kozmetikten ilaca sayısız alanda kullanımı olan mısır bitkisi bu yönüyle çok yüksek katma değere sahiptir.

Mısır hayvan Beslenmesi için silaj ve doğrudan yeme katılarak kullanılmaktadır. Mısır en önemli silajlık bitkiler arasında sayılmaktadır. Yüksek düzeyde fermentasyona uygun karbonhidrat içeriği, uygun sıkışma kolaylığı sayesinde en kolay silolanan yem bitkisi özelliğini taşımaktadır. Bunun yanında geviş getiren hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmesi ve enerji açısından zengin olmasından dolayı vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır.

Ülkemizde üretilen ve ithal edilen mısırın %75’inden fazla bir bölümü yemlik olarak kullanılmaktadır. Bu miktarın yaklaşık yarısı broiler ve hindi yemi, üçte biri ise yumurta ve damızlık yemi olarak kullanılmaktadır. Mısır karbonhidrat ve dolayısı ile enerji açısından zengin olsa da protein yönünden zayıf olduğu için katkılarla desteklenmekte ya da bu açığı kapatacak başka yemlerle karıştırılmaktadır.

TMO’ya göre 2013/14 pazarlama yılında tüketilen mısırın 1,2 milyon tonu insan beslenmesi için kullanılmıştır. Gıda amaçlı tüketim kalemleri nişasta bazlı şeker, doğrudan tüketim ve mısır özü yağı şeklindedir. Nişasta bazlı şeker sektörü yıllık 1 milyon tonun üzerinde mısır kullanmaktadır.