Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Vizyonumuz

 

Nişasta ve glikoz sektörlerinde üreticilere yol gösterici ve teşvik edici; sektörün Türkiye ekonomisindeki öneminin vurgulanması ve katkısının arttırılması konularında destekleyici olmaktır.
Hizmet verdiği sektörlere katma değeri yüksek ürünler sunan ve gelişen biyoteknolojiden de yararlanarak yeni ürünler geliştirecek olan nişasta sanayinin, bu ürünler aracılığıyla kimya sanayinin enerji açığını karşılamasına katkı sağlamaktır.