Duyurular
  • Koçan dergisi 10. sayı yayında!

Misyonumuz

Nişasta, glikoz şurubu ve benzeri diğer nişasta bazlı şeker türlerinin üretimini yapan kişi ve kuruluşlar arasında birliği sağlamak ve onları temsil etmek,
ortak hak ve menfaatleri doğrultusunda gerekli her türlü yasal, idari ve yargısal girişimlerde bulunmak,gerek görülmesi halinde ilgili kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak,
sektörün gelişimi yönünde tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaktır.